Co to jest szkoda całkowita?

Pojęcie szkody całkowitej nie jest zdefiniowane w polskim prawie. Dowiedz się, co to jest szkoda całkowita oraz  w jaki sposób ubezpieczyciel wyliczy odszkodowanie po wypadku.

Co to jest szkoda całkowita?

Przyjmuje się, że szkoda całkowita to takie uszkodzenie auta, że naprawa jest niemożliwa lub ekonomiczne niezasadna. W przypadku ubezpieczenia OC opłacalność naprawy uznaje się do wartości pojazdu przed szkodą. W ramach polisy AC stosuje się próg 70-80% wartości auta sprzed szkody. Jeżeli ubezpieczyciel uzna, że doszło do szkody całkowitej nie wypłaci nam pieniędzy będących równowartością kosztów naprawy, a naliczy odszkodowanie metodą dyferencyjną.

Odszkodowanie po wypadku Konin – sprawdź kosztorys.

Wielu poszkodowanych obawia się, że ubezpieczyciel chce zaniżyć kwotę odszkodowania. W takiej sytuacji lepiej skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie ubezpieczeniowym. Doświadczonych ekspertów znajdziesz w firmie kancelariaciti.pl z Konina. Profesjonalna pomoc może spowodować, że uzyskasz znacznie wyższą kwotę. Specjaliści zajmujący się na co dzień wyceną szkód, posiadają doświadczenie w określeniu, co to jest szkoda całkowita oraz ocenie czy doszło do naruszenia słusznego interesu osoby poszkodowanej.

Dlaczego warto?

Kwestia uznania szkody za całkowitą ciągle budzi kontrowersje. Nieprawidłowości w kosztorysie mogą prowadzić do zaniżenia odszkodowania po wypadku, a nawet wadliwej kwalifikacji szkody. Zawyżanie kosztów roboczogodziny, cen części zamiennych czy zaniżanie ceny auta w dniu szkody umożliwia orzeczenie nieopłacalności naprawy nawet, jeśli wystąpiły niewielkie uszkodzenia.
W przypadku szkody całkowitej ubezpieczyciel wypłaci różnicę między rynkową wartością samochodu sprzed wypadku a wartością wraku, a to nie zawsze jest korzystne dla poszkodowanego.