Dlaczego przysługuje mi pojazd zastępczy?

Wypadki wpisane są w ryzyko korzystania z ruchu drogowego. Jeśli przydarzy się sytuacja, w której zostaniemy pozbawieni możliwości korzystania ze swojego  auta, warto wiedzieć, dlaczego przysługuje mi pojazd zastępczy. Jak skutecznie przeprowadzić dochodzenie odszkodowań, aby odzyskać pieniądze za jego wynajem?

Dlaczego przysługuje mi pojazd zastępczy?

Pojazd zastępczy jest dostępny dla każdego, kto na skutek wypadku utracił na określony czas możliwość korzystania ze swojego samochodu. Tym samym nie może wygodnie dotrzeć do pracy czy szkoły. Utrata możliwości korzystania z rzeczy zalicza się do szkody majątkowej podlegającej wyrównaniu. Dodatkowo sprawca wypadku lub jego ubezpieczyciel w granicach odpowiedzialności cywilnej zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w związku z ruchem pojazdu. Nie ulega wątpliwości, że dochodzenie odszkodowań za najem auta zastępczego pozostaje w normalnym związku przyczynowym ze skutkami wypadku. Koszty najmu pokrywane są więc z OC sprawcy. Warto zaznaczyć, że pojazd musi być podobnej klasy do tego, który został uszkodzony. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie zwróci również pełnej kwoty, jeśli wybierzemy wypożyczalnię oferującą zawyżone ceny. Powinniśmy także zgłosić zamiar skorzystania z auta zastępczego.

Auto zastępcze Konin – bezpłatny najem.

Samochód zastępczy może zostać wynajęty, jeśli zastosujemy się do zasad wspomnianych powyżej. Jako powód wystarczy podać brak innego, wolnego pojazdu w gospodarstwie domowym. Ubezpieczyciel nie może nakazać jazdy komunikacją miejską, nawet jeżeli taka znajduje się w pobliżu. W swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy wielokrotnie zwracał na to uwagę. Jeśli chcemy uniknąć zachodu, warto skorzystać z usług firmy kancelariaciti.pl w Koninie. To dzięki niej możemy oszczędzić sobie konieczności załatwiania formalności z firmą ubezpieczeniową. Kancelaria wynajmie nam samochód zastępczy i sama będzie odzyskiwać od ubezpieczyciela pieniądze, dbając o to, aby właściwie udokumentować, dlaczego przysługuje pojazd zastępczy oraz by Klient otrzymał auto bez dodatkowych kosztów przez cały potrzebny okres najmu.