Dlaczego ubezpieczyciel opóźnia wypłatę odszkodowania?

Problemy związane z uzyskaniem odszkodowania za szkodę komunikacyjną nie należą do rzadkości. Niekiedy mijają dni, a my wciąż nie mamy informacji, czy świadczenie zostało przyznane i jaka jest jego wysokość. Dlaczego ubezpieczyciel opóźnia wypłatę odszkodowania? Być może liczy, że uda mu się obniżyć wysokość rekompensaty, a nawet uniknąć odpowiedzialności.

Opieszałość czy brak odpowiedzialności za szkodę

Wiele osób liczy na uczciwość towarzystwa ubezpieczeniowego. Niestety ubezpieczyciele często działają na niekorzyść klienta. Wykorzystują brak wiedzy oraz orientacji w przepisach prawnych. Warto wiedzieć, że jeśli sprawa jest jasna, a okoliczności zdarzenia znane, to odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 30 dni. Dlaczego ubezpieczyciel opóźnia wypłatę odszkodowania? W przypadku, gdy TU musi dokładniej zbadać przebieg wypadku, termin może się przedłużyć. Świadczenia muszą zostać wypłacone w ciągu 14 dnia od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie  okoliczności było możliwe. W teorii odszkodowanie musi zostać nam wypłacone w ciągu 90 dni od zgłoszenia szkody.

Dlaczego ubezpieczyciel opóźnia wypłatę odszkodowania?

Jednak w niektórych przypadkach termin może zostać przekroczony. Jednym z takich przypadków jest uzależnienie ustalenia odpowiedzialności zakładu od zakończenia postępowania sądowego. Jeśli ubezpieczyciel bezpodstawnie przedłuża wypłatę pieniędzy, niezbędna będzie profesjonalna pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Gdzie jej szukać?

Kancelaria odszkodowawcza Konin – pomoc prawnika

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania świadczy kancelaria odszkodowawcza w Koninie. Specjaliści przeprowadzą w naszym imieniu walkę z nieuczciwym ubezpieczycielem. W pierwszej kolejności odpowiedzą na pytanie, dlaczego ubezpieczyciel opóźnia wypłatę odszkodowania. Uzyskana odpowiedź może pomóc w szybkim rozwiązaniu problemu. Często na przekroczenie terminu mają wpływ braki w dokumentacji lub utrudniony kontakt z TU, np. ciągle zajęty numer infolinii. Udział prawnika z kancelariaciti.pl, w tym niekiedy samo złożenie pozwu w sądzie, potrafi skutecznie wpłynąć na stanowisko zakładu ubezpieczeń z korzyścią dla poszkodowanego.