Jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni?

Każdy kierowca wcześniej czy później może spotkać się z sytuacją stłuczki lub wypadku drogowego. Należy zatem dokładnie zapoznać się z przepisami, które określają konkretne terminy, co do wypłaty należnego odszkodowania. Jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni?

Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jak i art. 817 § 2 k.c. głoszą, iż ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie po wypadku w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania zgłoszenia o szkodzie. Należy tutaj podkreślić, iż datą graniczną nie jest dzień zdarzenia, ale dzień zgłoszenia szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Kiedy termin 30 dni może zostać wydłużony?

Termin wypłaty odszkodowania może zostać przedłużony o kolejne 14 dni w przypadku, gdy w przeciągu miesiąca nie jest możliwe wyjaśnienie istotnych okoliczności zdarzenia. Wówczas ubezpieczyciel musi w pierwszym terminie 30 dni wypłacić poszkodowanemu tzw. kwotę bezsporną, czyli taką wysokość odszkodowania, co do której wysokości nie ma żadnych wątpliwości.

Postępowanie sądowe – jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni?

W przypadku, kiedy sprawa wypadku komunikacyjnego trafi do sądu, wówczas ubezpieczyciel ma prawo do wypłacenia odszkodowania osobie poszkodowanej dopiero w momencie, kiedy zakończy się cały proces dochodzenia odszkodowań. Przykładem takiej zwłoki może być sytuacja, w której wina sprawcy nie jest jednoznaczna i bezsporna, a jej stwierdzenie wymaga orzeczenia sądu. Tylko wówczas ubezpieczyciel ma prawo do wstrzymania wypłaty odszkodowania po wypadku w oczekiwaniu na prawomocny wyrok.

Odmowa wypłaty odszkodowania – uzyskaj pomoc – Konin i okolice.

Zanim jednak sprawa trafi na wokandę poszkodowany powinien czynnie uczestniczyć w procesie dochodzenia odszkodowań. Jeśli termin wypłaty został przekroczony, może wysłać do ubezpieczyciela pismo ponaglające, wystosować skargę do Rzecznika Finansowego zobowiązanego z urzędu do podjęcia interwencji lub złożyć skargę w KNF w związku z nieprawidłowościami podczas likwidacji szkody. Podejmując takie działania musimy jednak liczyć się z przedłużeniem procedury dochodzenia odszkodowań. Nie mamy też pewności co do jej skutków. Jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni?. Ze względu na liczbę skarg pisma mogą krążyć przez wiele miesięcy. Firma odszkodowawcza kancelariaciti.pl w Koninie po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadza bezpłatną analizę okoliczności sprawy, co umożliwia oszacowanie szans na uzyskanie należytego odszkodowania po wypadku. Doświadczenie dowodzi, że reprezentacja poszkodowanego przez kancelarię znacząco wpływa na stanowisko towarzystwa ubezpieczeniowego.