Jakie dokumenty do ubezpieczalni?

Niesamowicie istotne okazuje się przedłożenie stosownej dokumentacji w celu dochodzenia odszkodowań, szczególnie gdy doszło do strat nie tylko majątkowych, ale też uszczerbku na zdrowiu. Kwestia tego, jakie dokumenty do ubezpieczalni przygotować, związana jest bezpośrednio ze skutkami zdarzenia drogowego.

Odszkodowania Konin – zgłoś się po pomoc

Uzyskanie odszkodowania nie musi być niczym skomplikowanym, o ile wnioskujący wywiąże się ze wszystkich zobowiązań wynikających z procedur specyficznych dla toczącego się postępowania ubezpieczeniowego. Czasami zakłady ubezpieczeń tak działają, iż konieczna jest pomoc w uzyskaniu odszkodowania ze strony adwokatów i radców prawnych. Zanim więc zgłosimy szkodę, należy dokładnie sprawdzić, jakie dokumenty do ubezpieczalni będą potrzebne. Kancelaria odszkodowawcza w Koninie reprezentuje swoich klientów na wszystkich etapach postępowania w sprawie o dochodzenie odszkodowań.

Jakie dokumenty do ubezpieczalni złożyć?

Wnioskując o odszkodowanie z tytułu kosztów związanych z naprawą pojazdu oraz szkody wynikającej z uszczerbku na zdrowiu lub jego rozstroju musimy przedstawić:

  • dowód rejestracyjny uszkodzonego auta, a niekiedy dokument potwierdzający nabycie prawa własności samochodu, np. umowa sprzedaży, faktura sprzedawcy, jeżeli auto nie zostało przerejestrowane,
  • dokumentację potwierdzającą okoliczności zdarzenia (oświadczenie, notatkę policyjną, wyrok sądowy lub jego postanowienie),
  • aktualną polisę OC,
  • dokumentację potwierdzającą poniesione koszty, np. faktura z warsztatu samochodowego, za najem auta zastępczego, rachunki za holowanie, leczenie, zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
  • dokumentację medyczną z przebiegu leczenia.

Szczegółowy katalog zależy od rodzaju i zakresu doznanych szkód. Towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane poinformować nas w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody, jakie dokumenty do ubezpieczalni dostarczyć w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków.

Gdzie szukać informacji?

Często zdarza się, że ubezpieczyciele niezasadnie przeciągają postępowanie likwidacyjne. Wiele firm odszkodowawczych, w tym kancelaria w Koninie, prowadzi specjalistyczne blogi w sprawie dochodzenia odszkodowań. Porady prawne, takie jak na stronie: http://kancelariaciti.pl, stanowią niezbędną pomoc w uzyskaniu odszkodowania dla osób, które samodzielnie walczą o swoje prawa.