Odszkodowania Konin

Nasza oferta skierowana jest do osób które doznały szkody w wyniku wypadku komunikacyjnego, jak również szkody osobowej i rzeczowej. Pomagamy także w dochodzeniu odszkodowań z tytułu opóźnionego lub odwołanego lotu.

Dochodzenie odszkodowań – kompleksowa pomoc.

Zapewniamy bezpłatne konsultacje, w wielu miastach w całej Polsce. Dzięki temu możemy ocenić możliwość dochodzenia roszczeń, a także zweryfikować poprawność sporządzonego kosztorysu przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Dochodzenie odszkodowań w kolejnym etapie obejmuje kompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i reprezentowanie naszych klientów w procesie likwidacji szkody zarówno w czynnościach pozasądowych jak i postepowaniu sądowym. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, nie obciążamy klienta żadnymi kosztami. Nasze honorarium pobieramy jako procent uzyskanego odszkodowania, a więc tylko wtedy gdy wygramy dla Państwa sprawę.

Nasza oferta obejmuje dochodzenie odszkodowań za:

– utratę wartości samochodu po szkodzie lub uszkodzenie samochodu

– utracone dochody,

– szkody osobowe (renta, zwrot kosztów leczenia),

– utracone mienie,

– odwołany lub opóźniony lot.

Nasz zespół to grupa wyspecjalizowanych prawników i radców prawnych, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu są w stanie wygrać należnie wysokie odszkodowanie adekwatne do rozmiaru szkody.

Zapraszamy do kontaktu!