Kto płaci za holowanie po szkodzie?

Codziennie po naszych ulicach jeździ tysiące samochodów. Nieodłącznym elementem ruchu drogowego są nieszczęśliwe zdarzenia drogowe, takie jak wypadki lub kolizje. Wówczas należy się odszkodowanie po wypadku za uszkodzone auto, najem pojazdu zastępczego czy wreszcie za holowanie.

Kto płaci za holowanie po szkodzie?

Każde zdarzenie drogowe wywołuje konkretne skutki finansowe dla jego uczestników. Wiele osób zastanawia się, kto płaci za holowanie po szkodzie? Istotnym jest, iż osoba, która nie jest sprawcą wypadku, poza kłopotem jaki jest z tym związany, nie ponosi bezpośrednio żadnych kosztów. Koszty holowania samochodu są pokrywane z OC sprawcy wypadku. W przypadku gdy kierowca, który spowodował wypadek, nie posiada ważnego ubezpieczenia, koszty te są zwracane z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który następnie prowadzi dochodzenie odszkodowań wobec  sprawcy wypadku.

Odszkodowanie za holowanie Konin – o tym należy pamiętać.

Gdy jest się poszkodowanym w wypadku drogowym, przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań, ale także obowiązek zapobiegania powiększaniu rozmiaru szkody. Dochodzenie odszkodowań z OC sprawcy wypadku co do zasady zabezpiecza poszkodowanego przed ponoszeniem finansowych skutków, jednak towarzystwa ubezpieczeniowe dokładnie weryfikują, czy holowanie pojazdu jest zasadne. Chodzi o to, aby zachować zasadę minimalizacji szkody. Auto powinno zostać przetransportowane do najbliższego warsztatu lub miejsca zamieszkania, a koszty holowania nie mogą rażąco odbiegać od średnich cen rynkowych. Jeśli powierzysz swoją sprawę profesjonalnej firmie odszkodowawczej kancelariaciti.pl w Koninie, zwiększasz szanse na to, że odszkodowanie po wypadku zostanie wypłacone w należytej kwocie.