Kto pomoże po kolizji drogowej?

Walka z ubezpieczycielem nie należy do łatwych. Kto pomoże po kolizji drogowej? Przedstawiciele towarzystw często korzystają z nieznajomości prawa swoich klientów i dążą do zaniżania kosztorysów oraz wypłacania kwot odszkodowania po wypadku nie wystarczających na naprawę czy zakup nowego auta. Nie można godzić się z taką sytuacją.

Walka z ubezpieczycielem – kto pomoże po kolizji drogowej?

Starając się o odszkodowanie warto zwrócić się o pomoc do profesjonalistów. Wyegzekwowanie swoich roszczeń wymaga olbrzymiej wiedzy prawniczej i umiejętności stosowania jej w praktyce, tak, by nie dać się zbyć likwidatorowi. Specjalista kancelariaciti.pl z Konina oceni kosztorys przygotowany przez towarzystwo, dokona poprawnych obliczeń oraz skonfrontuje je z wyceną ubezpieczyciela. Kancelaria w Koninie zatrudnia doświadczonych prawników. Reprezentuje poszkodowanych przed zakładem ubezpieczeń lub sądem oraz egzekwuje wszelkie świadczenia, jakie przysługują osobie poszkodowanej wskutek kolizji drogowej.

Pełne odszkodowanie po wypadku – pomagamy w Koninie i okolicach

Towarzystwa ubezpieczeniowe często podejmują działania, których celem jest minimalizacja kwoty przyznanej jako odszkodowanie po wypadku. Likwidacja szkody zazwyczaj przebiega z korzyścią dla ubezpieczyciela. Dodatkowo niejednokrotnie poszkodowani z Konina nie są informowani, że przysługują im inne świadczenia poza odszkodowaniem za uszkodzony samochód. Tym bardziej nie uzyskają informacji o tym, kto pomoże po kolizji drogowej, podczas gdy roszczeń, jakich można się domagać z tytułu polisy OC sprawy, jest o wiele więcej, np. z tytułu strat poniesionych kosztem garażowania, holowania, zniszczonego mienia w postaci utraty telefonu czy ubrań, z tytułu uszczerbku na zdrowiu.