Gdzie zgłosić wypadek drogowy?

Chwila nieuwagi wystarczy, by doszło do nieszczęśliwego zdarzenia. Gdzie zgłosić wypadek drogowy, aby dochodzenie odszkodowań było szybkie i skuteczne?

Gdzie zgłosić wypadek drogowy?

W pierwszej kolejności należy zadzwonić na Policję. Funkcjonariusze po przyjeździe na miejsce sporządzą notatkę urzędową, w której jeśli będzie to możliwe, wskażą okoliczności i sprawcę zdarzenia. To jednak nie wszystko. Żeby uruchomić dochodzenie odszkodowań, szkodę należy zgłosić także do ubezpieczyciela. Które towarzystwo ubezpieczeniowe poinformować? Istnieje kilka dróg postępowania w zależności od tego, czy i jakie ubezpieczenie posiadają uczestnicy wypadku.

Szkoda z OC i AC – pomoc Konin

Dochodzenie odszkodowań zależy od sytuacji ubezpieczeniowej uczestników wypadku. Jeśli sprawca ma ważną polisę OC, poszkodowany powinien skontaktować się z jego ubezpieczycielem – drogą osobistą, telefoniczną lub listowną. Gdzie zgłosić wypadek drogowy, jeśli sprawca nie posiada polisy OC lub jeśli nie można ustalić jego tożsamości? W tej sytuacji należy zwrócić się do dowolnej ubezpieczalni, która przeprowadzi proces likwidacji szkody, a następnie przekaże zgromadzoną dokumentację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wypłaci odszkodowanie po wypadku. W razie problemów z pozyskaniem należności, najlepiej skontaktować się z jednym ze specjalistów z kancelarii odszkodowawczej w Koninie za pośrednictwem strony: http://kancelariaciti.pl. Ten poinformuje o przysługujących prawach i pomoże w wyegzekwowaniu świadczeń z ubezpieczenia, a w konsekwencji w pokryciu kosztów szkody. Pomoc może okazać się niezbędna, jeśli nie wiemy, co robić lub jeśli ubezpieczyciel próbuje uniknąć odpowiedzialności za odszkodowanie po wypadku.